INFORMACE O ÚČTU RFM - JH OUTBACK

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 283413277 / 0300

IBAN: CZ7303000000000283413277
BIC kód/SWIFT: CEKOCZPP

 

Adresa pro zahraniční platby (v EUR, USD, GBP a PLN): 
CITFIN, spořitelní družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 
IBAN: CZ0620600000000001127804 
BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX  


POTVRZENÍ O DARECH POSÍLÁME NA POČÁTKU KALENDÁŘNÍHO ROKU.