SLUŽBA DĚTEM

Děti potřebují Krista více než cokoliv jiného. Právě to je důvod, proč chceme s Boží pomocí ukazovat dětem Pána Ježíše ve svých životech a vést je během vyučování k pravdě, o tom, že v Něm je skutečné naplnění života. Vždyť Bohu Otci záleží na tom, aby nikdo z těch maličkých nezahynul, ale měl život věčný. Známý misionář C.T. Studd řekl: "Někteří chtějí žít obklopeni zvuky kostelních zvonů, já si přeji vést záchrannou misi obklopený nádvořími pekla." To je i naše přání - přinášet dobrou zvěst o záchraně v Ježíši Kristu i mimo kostelní prostory.

Bible říká: "Víra je tedy ze zvěstování" Římanům 10,17. Aby dítě mohlo uvěřit, musí nejdříve slyšet o nabídce odpuštění hříchů. Tuto zvěst je nutno hlásat, aby dítě nalezlo svobodnou vůli k přijetí spasení Ježíše Krista. Bible rovněž klade velký důraz na to, co máme dělat, aby děti kolem nás mohly uvěřit. Pověření misie je výzva k činu - jděte. "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." Marek 16,15. Toto pověření a zároveň z něj plynoucí velkou zodpovědnost, kterou máme před Bohem, si hluboce uvědomujeme a chceme je naplňovat.


KDE ZVĚSTUJEME DĚTEM EVANGELIUM?

NÁBOŽENSTVÍ

Výuka nepovinného předmětu - náboženství,  na základních školách v Třinci a v Českém Těšíně.


LEGO KLUBY

Lego kluby pro děti v Třinci, Bystřici a Hrádku.

TÁBORY

Letní tábory pro děti.

EVANGELIZAČNÍ AKCE

Jednorázové evangelizační akce pro děti.

NAŠE CÍLE

Většina dětí, které navštěvují nepovinnou výuku v hodinách náboženství a kluby, jsou vychovávány v nekřesťanském prostředí. Proto součástí našich setkání je bezpochyby vyprávění či zvěst z Božího slova. Každá lekce je prolnuta jednou ústřední biblickou pravdou. Cílem je, aby si ji děti odnesly ve svých srdcích. Rovněž děti motivujeme, aby přemýšlely, jakým způsobem mohou tuto konkrétní pravdu aplikovat ve svých každodenních životech. Naši touhou je, aby během našich setkání děti více poznávaly, milovaly a poslouchaly Krista. Naši prioritou je rovněž začlenit děti do místních sborů, se kterými úzce spolupracujeme, aby v nich mohly následně i dál duchovně růst.

Co se týče zdrojů všech našich potřeb ve věci naší služby dětem, je zcela založena na víře a důvěře v Boha.

FOTOGALERIE