MENTORINK

MANŽELSKÝ MENTORINK

Program je určen pro každý pár, který touží obohatit a posílit své manželství bez ohledu na to, jak aktuálně hodnotí svůj vztah. Lidé často vyhledávají pomoc, až už je jejich vztah vážně narušen, a v takovém případě je pak náprava velmi náročná. Tento program je přizpůsoben všem, kteří touží po upevnění vztahu a jeho následném růstu, ale i těm, kteří vnímají, že jejich vztah stagnuje, nebo potřebuje posílit.

NABÍZÍME

PŘEDMANŽELSKÝ MENTORINK

Manželský slib je vyjádřením celoživotního závazku. Předmanželský mentorink je určen pro mladé lidi, kteří se připravují na vstup do manželství. Tento program má za úkol pomoct mladým lidem zamyslet se nad těmito tématy: smysl a podstata manželství ❖ role muže a ženy ❖vzájemné potřeby ❖ budování manželství ❖ komunikace ❖ odpuštění a konflikt ❖ intimita ❖ hodnoty a společné cíle ❖ hledání Boží vůle ❖ rodičovství


CO JE MENTORINK?

Pojem mentorink je ještě stále pro spoustu lidí nový neznámý pojem.

Celý program, který zahrnuje 5 témat, je několika týdenní proces a hlavním cílem je naučit manželům lepší komunikaci.

Není to skupinové školení, ani poradenství. Je to tzv. práce "dva na dva". Mentoří se potkávají se snoubenci nebo manželským párem a společně pomoci speciálních dotazníků komunikují jednotlivé témata´.

Jelikož se jedná o PREVENČNÍ PROGRAM, je to přizpůsobené VŠEM párům, bez ohledu na to, jak aktuálně hodnotí svůj vztah.

Mentor může menteemu (mentorovanému) poskytovat vlastní kladný příklad, předávat mu své zkušenosti s řešením určité situace, povzbuzovat ho při hledání vlastního řešení, poskytovat mu zpětnou vazbu, nasměrovat ho v osobním rozvoji. Vztah mezi mentorským a mentorovným párem je vždy rovnocenný a základem toho, aby to fungovalo, je vzájemná důvěra, otevřenost a upřímnost. Mentorink působí především jako PREVENCE. Vyřeším-li menší problém, tak k těm větším nemusí vůbec nikdy dojít. Žádné manželství se nevyhne sem tam nějaké vichřici či bouři, důležité je ale umět efektivně komunikovat, vyjadřovat si dostatečně úctu a lásku, řešit konflikty, uspokojovat vzájemné potřeby. Naším cílem (mentorů) je pomáhat párům naučit se takovéto dovednosti.