MENTORING

CO JE MENTORING?

Pojem mentoring je ještě stále pro spoustu lidí nový neznámý pojem.

Celý program, který zahrnuje 5 témat, je několika týdenní proces a hlavním cílem je naučit manželům lepší komunikaci.

Není to skupinové školení, ani poradenství. Je to tzv. práce "dva na dva". Mentoří se potkávají se snoubenci nebo manželským párem a společně pomoci speciálních dotazníků komunikují jednotlivé témata´.

Jelikož se jedná o PREVENČNÍ PROGRAM, je to přizpůsobené VŠEM párům, bez ohledu na to, jak aktuálně hodnotí svůj vztah.

Mentor může menteemu (mentorovanému) poskytovat vlastní kladný příklad, předávat mu své zkušenosti s řešením určité situace, povzbuzovat ho při hledání vlastního řešení, poskytovat mu zpětnou vazbu, nasměrovat ho v osobním rozvoji. Vztah mezi mentorským a mentorovným párem je vždy rovnocenný a základem toho, aby to fungovalo, je vzájemná důvěra, otevřenost a upřímnost. Mentoring působí především jako PREVENCE. Vyřeším-li menší problém, tak k těm větším nemusí vůbec nikdy dojít. Žádné manželství se nevyhne sem tam nějaké vichřici či bouři, důležité je ale umět efektivně komunikovat, vyjadřovat si dostatečně úctu a lásku, řešit konflikty, uspokojovat vzájemné potřeby. Naším cílem (mentorů) je pomáhat párům naučit se takovéto dovednosti.