INFORMACE O ÚČTU RFM - SLUŽBA DĚTEM

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 290465390/0300 
IBAN: CZ45 0300 0000 0002 9046 5390 
BIC kód/SWIFT: CEKOCZPP

 

POTVRZENÍ O DARECH POSÍLÁME NA POČÁTKU KALENDÁŘNÍHO ROKU.