LEKTOŘI

KARIN ROIKOVÁ

KARIN ROIKOVÁ
KARIN ROIKOVÁ

Jmenuji se Karin Roiková. Jsem členkou sboru Církve bratrské v Třinci - Lyžbice. Dar spasení Pána Ježíše jsem přijala do svého srdce v šestnácti letech. Jako mladá slečna jsem si přála zdárně odmaturovat, najít dobrou práci, založit rodinu a pak si poklidně a spokojeně žít. Ale Pán Bůh měl se mnou jiné plány, dobré ba lepší plány. Na střední škole v Ostravě jsem studovala obor Ekonom obchodního provozu zaměřenou profesi znalce v oblasti textilního zboží. Po maturitě jsem v oboru působila do roku 1992. Na jaře 1992 jsem odcestovala do Anglie, kde jsem měla možnost v křesťanském centru pracovat jako dobrovolník a zároveň zdokonalit svou angličtinu. Do centra přijíždělo mnoho misionářů. Pamatuji si, že již tehdy jsem začala přemýšlet o možnosti stát se jednou misionářkou. Krátce po mém návratu domů jsem obdržela nabídku strávit dva roky v Minneapolis (Minnesota, USA) a studovat na biblické škole. Po zdárném ukončení studia biblické školy, bylo mým snem odjet na misii někde do Afriky. Avšak mé cesty vedly zpět na Slezsko. Druhý den po návratu jsem začala působit jako katechetka jménem Slezské církvi evangelické a.v. a začala vyučovat nepovinný předmět náboženství na základních školách. V tomto pracovním poměru jsem setrvala až do roku 2016. Abych mohla vyučovat náboženství na základních školách, musela jsem si v letech 2005-2007 doplnit vzdělání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzit v Ostravě, studijní obor - vychovatel, pedagog volného času. V roce 2016 jsem odjela do školícího centra organizace Child Evangelism Fellowship (dále CEF) v rumunském Sibiu, kde jsem absolvovala tříměsíční tréninkový kurz pro pracovníky s dětmi s názvem "Vzdělávací a výcvikový institut." Tento kurz mi poskytl specializovaný a prakticky zaměřený výcvik pro službu dětem. Po obdržení certifikátu jsem nastoupila do organizace Dětská misie (dále DM), která je součástí světové organizace CEF a působí ve většině zemí světa. V DM jsem pracovala tři roky. 

V RFM toužím dále sloužit dětem. Máme stále "otevřené dveře" do škol, a nejen tam. Je to Boží milost, a já ji chci využít. Mám ráda děti, a proto jim chci sloužit.