"Posláním manželství je hluboké a jedinečné přátelství; dát život; 

ilustrovat Boží lásku."


Předmanželský mentoring

Manželský slib je vyjádřením celoživotního závazku. Předmanželský mentoring je určen pro mladé lidi, kteří se připravují na vstup do manželství. Tento program má za úkol pomoct mladým lidem zamyslet se nad těmito tématy: smysl a podstata manželství  ❖ role muže a ženy ❖vzájemné potřeby  ❖ budování manželství ❖ komunikace    ❖ odpuštění a konflikt ❖ intimita ❖ hodnoty a společné cíle ❖ hledání Boží vůle ❖ rodičovství

Manželský mentoring

Program je určen pro každý pár, který touží obohatit a posílit své manželství bez ohledu na to, jak aktuálně hodnotí svůj vztah. Lidé často vyhledávají pomoc, až už je jejich vztah vážně narušen, a v takovém případě je pak náprava velmi náročná. Tento program je přizpůsoben všem, kteří touží po upevnění vztahu a jeho následném růstu, ale i těm, kteří vnímají, že jejich vztah stagnuje, nebo potřebuje posílit.

Vzdělání

  • Vyučování nových služebníků v rámci ČR v oblasti manželského a předmanželského MENTORINGU.
  • Semináře, vyučování a workshopy zaměřené na manželství a rodinu.

VIZE A CÍLE

PREVENCE

manželský a předmanželský mentoring

Víkendový pobyt OUTBACK

SPOLUPRÁCE S NOVÝMI MENTORY


VZDĚLÁVÁNÍ A DUCHOVNÍ PODPORA


Chcete nás podpořit?

Chcete nás kontaktovat?